Novo

Pletene rukavice

Opis: pletene crvene rukavice

Proizvođač : Dom za lica sa invaliditetom, Višegrad