Novo

Pletena torba

Opis: pletena torba ljubičaste boje

Proizvođač : JU Dom za lica sa invaliditetom, Višegrad