Novo

Grijači za noge

Opis: pleteni grijači za noge, dostupni u više boja

Proizvođač : Dom za lica sa invaliditetom, Višegrad